How to properly detach the car trailer?

# # # #

How to properly detach the car trailer?

How do I detach the trailer from the car’s towbar?

To detach the trailer, you should perform the same operation, but in the reverse order. After applying the brake (in the car and the trailer) and placing the wedges under the wheels, first disconnect the installation plug, then loosen the support wheel holder and lower it as far as possible. In the next step, you need to open the catch, unscrew the support wheel bolt and remove the securing cable.

  • w pierwszej kolejności odłącz wtyczkę instalacji,
  • następnie poluzuj uchwyt koła podporowego i obniż go maksymalnie do dołu,
  • w kolejnym kroku otwórz zaczep, wykręć śrubę koła podporowego i ściągnij linkę zabezpieczającą.


See how to quickly and properly detach the trailer!

The whole procedure is not complicated, but it is worth paying attention to it, because any errors related to connecting the trailer to the tow-bar may lead to dangerous situations on the road.

See other similar entries

What is the function of the board in the trailer?

Jaką funkcję pełni burta w przyczepie? Trudno wyobrazić sobie współczesny transport bez przyczep. To...

Selection of the trailer and the weight of its load

Choosing a trailer and the weight of its load. How to transport a heavy or undersized load, if at our disposal...