Zakup przyczepy a odliczenie podatku VAT – jak to wygląda?

# # #

Zakup przyczepy a odliczenie podatku VAT – jak to wygląda?

Decydując się kupić dowolny produkt lub usługę, jesteśmy zmuszeni zapłacić cenę uwzględniającą nie tylko jego/jej wartość, ale również podatek VAT. Istnieją jednak sytuacje, w których można odliczyć sobie wspomniany podatek w całości lub przynajmniej częściowo. Dotyczy to m.in. właścicieli poszczególnych pojazdów. Dziś spróbujemy zatem wyjaśnić, jak wygląda odliczenie podatku VAT przy zakupie przyczepy i kiedy konkretnie można to zrobić.

Czy można uzyskać całkowite odliczenie podatku VAT, kupując przyczepę?  

Zacznijmy od tego, że przyczepa nie jest uznawana przez polskie prawo za pojazd samochodowy, ponieważ nie ma silnika (art. 2, pkt. 33 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym). Teoretycznie więc ewentualna możliwość odliczenia podatku VAT od jej zakupu powinna być rozpatrywana inaczej niż ma to miejsce w przypadku choćby samochodu osobowego. W praktyce okazuje się to jednak bardziej skomplikowane. La remorque PP35-8823 est un modèle freiné, équipé de deux essieux, conçu pour transporter des bateaux et yachts lourds. Elle permet de transporter des bateaux jusqu'à 2800 kg et atteignant 8,1 m de longueur. stanowi bowiem konstrukcję, w przypadku której w zasadzie zawsze konieczne jest przymocowanie jej do innego pojazdu. Warto więc podkreślić, że tak naprawdę nieliczni mają szansę na odliczenie podatku VAT od zakupu przyczepy w całości. Taka możliwość zachodzi tylko w jednej sytuacji – gdy jej kupna dokonała osoba pozostająca czynnym podatnikiem VAT, zamierzająca wykorzystywać ją wyłącznie do przeprowadzania czynności opodatkowanych i dodatkowo przy użyciu pojazdu, z którego korzystanie także pozwala na odliczenie VAT-u w 100%.

Sposób korzystania z samochodu firmowego a odliczenie podatku VAT przy zakupie przyczepy

Na wspomniane przez nas wyżej odliczenie VAT-u w 100% od użytkowania samochodu mogą pozwolić sobie jedynie ci, którzy korzystają z niego wyłącznie w celach firmowych. Jest to jednak dość rzadką sytuacją. Większość właścicieli firm postanawia bowiem kupić dane auto po to, by korzystać z niego nie tylko prywatnie, ale też po to, by ułatwić sobie wykonywanie poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem firmy (np. dojazd do hurtowni po odbiór towaru). A to oznacza, że możliwe jest odliczenie podatku VAT już nie w całości, lecz w 50%. Jeżeli więc dodatkowo do takiego auta zostanie przymocowana przyczepa, wówczas również w jej przypadku zachodzi szansa uzyskania odliczenia VAT-u na poziomie 50%.

Czy jest to duża korzyść? Każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam, pamiętając jednocześnie o jeszcze jednej ważnej kwestii. Mamy tu na myśli fakt, iż zakupiona przyczepa może zostać zaliczona do środków trwałych firmy (co jest ważne przy staraniu się o uzyskanie odliczenia VAT-u w całości) bądź w sposób bezpośredni do kosztów. Od czego jest to jednak uzależnione?

Jakie warunki musi spełnić przyczepa, by została zaliczona do środków trwałych?

Jeżeli zależy nam na tym, by nabyta przyczepa została zaliczona do środków trwałych, musi zostać spełnionych kilka warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie prawa własności lub ewentualnie współwłasności do niej przez osobę pozostającą podatnikiem. Ponadto przyczepa powinna zostać zakupiona przez niego we własnym zakresie. Musi to być jednocześnie konstrukcja nieposiadająca żadnych braków i nadająca się do korzystania z niej w dniu, w którym została przeznaczona do użytku. Przewidywany czas korzystania z niej w celach firmowych powinien natomiast wynosić co najwyżej rok.

Przyczepa może być przeznaczona do stosowania jej na podstawie innej umowy niż umowa kupna-sprzedaży, np. leasingu, dzierżawy lub najmu. Ważne jest także to, by wartość interesującego nas w tym miejscu środka trwałego była wyższa niż 10 tys. netto w przypadku aktywnych podatników VAT oraz 10 tys. brutto dla podatników nieobjętych koniecznością zapłaty VAT-u. Gdy wspomniane warunki ulegną spełnieniu, kupiona przyczepa powinna zostać zaliczona do środków trwałych. W innym przypadku transakcja zaliczona zostanie bezpośrednio do kosztów.

Całkowite odliczenie podatku VAT od zakupu przyczepy – możliwe, ale trudne

Podsumowując, jeżeli liczymy na odliczenie podatku VAT od zakupu przyczepy w całości, musimy kupić ją „na firmę” i zaliczyć do środków trwałych, a następnie zadbać o to, by zawsze była doczepiana do samochodu, który nie może być użytkowany wyłącznie celach prywatnych, lecz także (lub wyłącznie) w firmowych. Najwięcej problemów sprawia spełnienie ostatniego warunku, ponieważ wiąże się to z koniecznością nie tylko zaliczenia auta do majątku firmy, ale też zgłoszenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego formularza VAT-26, prowadzenia ewidencji jego przebiegu (tzw. kilometrówka) i przygotowania specjalnego regulaminu dotyczącego wykorzystywania pojazdu. W innych okolicznościach możemy natomiast liczyć na odliczenie VAT-u maksymalnie w 50% po dokonaniu zakupy wybranej przyczepy.

Voir d'autres entrées similaires

Transport na przyczepie - ile maksymalnie może wystawać za przyczepą?

Transport na przyczepie – ile maksymalnie może wystawać ładunek za przyczepą? Transport na przyczepie...

#RadomEXPO 2023 derrière nous !

W miniony weekend mieliśmy przyjemność uczestniczyć jako firma STALKO oraz powiązane z nią marki w pierwszej...