Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, KRS: 0000836475.
 2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Vous disposez des droits suivants:
  • le droit d'accès à vos données (conformément à l'art. 15 du RGPD);
  • le droit de rectification de vos données (conformément à l'art. 16 du RGPD);
  • le droit à l'effacement de vos données (conformément à l'art. 17 du RGPD);
  • le droit à la limitation du traitement de vos données (conformément à l'art. 18 du RGPD);
  • le droit à la portabilité de vos données (conformément à l'art. 20 du RGPD);
  • le droit d'opposition (conformément à l'art. 21 du RGPD);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle (le président de l'Office pour la protection des données à caractère personnel) si elle estime que le traitement des données à caractère personnel qui vous concernent viole certaines dispositions du règlement général sur la protection des données.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rekrutacji lub na adres wskazany w pkt 8 poniżej lub w formie papierowej na adres: iod@hitze.pl. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
 7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Strzałkowskim pod adresem e-mail: iod@hitze.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.