Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, KRS: 0000836475.
 2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Sie haben folgende Rechte:
  • das Recht auf Zugang zum Dateninhalt (gemäß Art. 15 DSGVO);
  • das Recht auf Berichtigung der Daten (gemäß Art. 16 DSGVO);
  • das Recht auf Löschung der Daten (gemäß Art. 17 DSGVO);
  • das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (gemäß Art. 18 DSGVO);
  • das Recht auf Datenübertragbarkeit (gemäß Art. 20 DSGVO);
  • das Widerspruchsrecht (gemäß Art. 21 DSGVO);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten) einzureichen, wenn festgestellt wird, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung verstößt.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rekrutacji lub na adres wskazany w pkt 8 poniżej lub w formie papierowej na adres: iod@hitze.pl. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
 7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Strzałkowskim pod adresem e-mail: iod@hitze.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.